KNDY Sverige, org.nr. 931011-2033 (”Företaget”) driver webbsidan www.kndy.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om företaget framgår på webbsidan.

1. Allmänt

1.1 Följande villkoren är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från företaget.

1.2 Kund godkänner dessa villkor samt KNDYs Integritetspolicy i samband med köp via webbsidan.

1.3 Genom att godkänna KNDYs villkor verifierar kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. KNDY accepterar, enligt svensk lag, inte köp till personer under 18 år. KNDY förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om kunden nekas att genomföra köpet av KNDYs betalningsförmedlare, att KNDY misstänker att kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund på KNDY måste samtycke lämnas av förmyndare till KNDY före registrering genom att kontakta KNDYs kundtjänst (se webbsidan för kontaktinformation).

1.4 KNDY reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. KNDY har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som kunden har beställt kommer KNDY att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från kundens order. All bildinformation på webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kuden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. KNDY ansvarar inte för information inklusive bilder på webbsidan som kommer från tredje part.

1.5 Webbsidan ägs av KNDY. Innehållet på webbsidan ägs av KNDY eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från KNDY.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via webbsidan måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.

2.2 När kunden slutfört en beställning av KNDY kommer KNDY att bekräfta kundens beställning. Ett avtal om köp av KNDY ingås först när KNDY slutligt bekräftat kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post från KNDY till kundens. KNDY uppmanar kundens att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med KNDYs kundtjänst. KNDY förbehåller sig dock rätten att ändra eller avboka kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför KNDYs kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel) eller 10 (Force Majeure). Ett avtal om köp av Externsäljare ingås först när Externsäljaren slutligt bekräftat kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post till kunden, om inte annat framgår av Externsäljarens köpvillkor.

2.3 Kunden kan lägga, ändra i och avboka beställning fram till den stopptid som gäller för den valda leveranstiden. En beställning som består av dels varor köpta av KNDY. Stopptiden är normalt fram till kl 04:20 Undantag kan förekomma t.ex. beroende på vilka varor som kunden beställt och kunden måste säkerställa vilken stopptid som gäller för vald leveranstid.

4. Varor, priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via webbsidan gäller de priser som anges på webbsidan på beställningsdagen av kundens order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när kunden slutförde beställningen av ordern. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis utkörningsavgift, faktura etc.) som anges separat. På webbsidan anges en indikativ vikt och KNDYs kundlöfte är att vikten på den levererade produkten ska vara i nivå med den indikativa vikten, men i undantagsfall kan den variera med +/- 10%.

4.2 KNDYs målsättning är att alltid leverera produkter med bra hållbarhet. De varor kunden kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i KNDYs lager, lagersaldot kan dock ändras fram till att beställningen plockas för leverans. I det fall KNDY inte har kundens beställda vara i lager väljer KNDY en motsvarande vara. KNDYs ambition är att tillfråga kunden om kunden godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så betalar kunden mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras kunden mellanskillnaden. Är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp. Samtliga KNDYs produkter är möjliga och godkända att använda i Sverige.

4.3 För de produkter där pant förekommer anges priset inklusive pant om inte annat anges.

4.4 Kunden kan betala på sätt som anges på webbsidan. Betalning kan göras med betalkort eller faktura. Betalning med betalkort sker via betalningslösningsleverantören Klarna. När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när kunden lägger ordern. Beloppet debiteras kundens konto vid leverans. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan kundens bank registrerat köpet på ditt konto. Avbokar kunden sin beställning släpper Klarna det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan banken noterar detta och att reservationen försvinner helt från kundens konto. Fakturabetalning sker genom KNDYs samarbetspartner Klarna. Fakturan från Klarna skickas via e-post. KNDY accepterar inte betalning med kontanter eller kuponger.

Läs mer om betalning på webbsidan. KNDY förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

4.5 KNDY tar ut en utkörningsavgift om 69 kr på alla beställningar. Leveranstiden visas för kunden före kundens slutliga konfirmation av beställning.

5. Leverans och transport

Kunden måste på KNDYs anmodan visa legitimation och avge signatur för att KNDY ska överlämna order. Det är kunden som är ansvarig för att hålla KNDY uppdaterad om kundens uppgifter och därmed ge KNDY möjlighet att leverera till rätt adress. Det är kundens ansvar att se till att KNDY kan komma fram till dörren. Om KNDY av någon av kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till kunden debiteras kunden för ordern som om den hade levererats.

5.2 KNDYs ambition är att meddela kunden om planerad leveranstid via e-post före leverans. Om den estimerade leveranstidpunkten under leveransdagen ser ut att komma avvika från det planerade tidsintervallet kontaktar KNDY kunden via SMS.

6. Varukvalitet och ångerrätt

6.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska kunden kontakta KNDYs kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. KNDYs ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 14 dagar. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från KNDY eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

6.3 Om kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att kunden skickar ett meddelande till KNDY (till exempel via kontaktformulär, brev eller e-post) om att kunden vill utnyttja ångerrätten eller att kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till e-post support@kndy.se.

Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. beställningsreferens, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till KNDY. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.

6.5 KNDY betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 14 dagar från det att KNDY tagit emot den returnerade varan eller att kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har KNDY rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7. Reklamation

7.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta KNDY så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på webbsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbsidan.

7.2 KNDY står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer KNDY att kompensera kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. KNDY strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att KNDY mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. KNDY förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer KNDY riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket.

8. Länkar

KNDY kan länka från webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför KNDYs kontroll, och webbplatser utanför KNDYs kontroll kan länka till webbsidan. KNDY ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.

9. Force Majeure

KNDY ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som KNDY inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar KNDY kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och KNDY rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av tjänster och villkoren

KNDY kan utan förvarning till kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som KNDY erbjuder på sin webbsida.

KNDY förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få kundens godkännande. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbsidan. Ändringar gäller från 1 vecka efter att KNDY har informerat kunden om ändringarna per e-post eller direkt i samband med att kunden har accepterat villkoren på webbsidan (görs i samband med att kunden slutför ett köp). KNDY rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

11. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. KNDY har dock rätt att utan samtycke från kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med KNDYs kundtjänst. Vid eventuell tvist följer KNDY beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

13.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

KNDYs köpvillkor uppdaterades senast den 4 december 2018.